Typoscript Het jongensuur. Collectie Literatuurmuseum

Het jongensuur van Andreas Burnier: ‘Om verschillende redenen was een spoedige metamorfose noodzakelijk’

Dit is een bijdrage van het Literatuurmuseum

Hoofdpersoon Simone uit de roman Het jongensuur van Andreas Burnier is Joods en voelt zich een jongen. Tijdens de oorlog moet zij zich daarom op twee manieren verbergen.

Renée van Marissing buigt zich over het typoscript dat in het Literatuurmuseum bewaard wordt.

Andreas Burnier. Foto Annelies Flinterman. Collectie Literatuurmuseum

Alle blogberichten