Contact
Partners

Over ons

In februari 2021 vond voor het eerst de jaarlijkse Queer Geschiedenismaand in Nederland plaats. De deelnemende culturele instellingen werken samen aan een platform waarin de viering en overdracht van lhbtiq+-geschiedenissen, -verhalen en -prestaties centraal staan.

Deze viering van lhbti-geschiedenis ontstond in de Verenigde Staten in 1994 en werd hierna succesvol geïntroduceerd in verschillende andere landen. Met de introductie van de jaarlijkse Queer Geschiedenismaand in Nederland laten de deelnemende organisaties het publiek kennisnemen met de prestaties en nalatenschap van lhbti’ers uit de geschiedenis.

Bovendien helpt dit om lhbti-gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken buiten de Pride-periode in de zomer. In die tijd van het jaar wordt er volop over deze onderwerpen gesproken, maar gedurende de rest van het jaar is de representatie van lhbti’ers tot nog toe gering.

Voor veel mensen uit gemarginaliseerde groepen werkt het emanciperend om meer te leren over de geschiedenis van de gemeenschap. Ook het zien en herkennen van deze geschiedenis speelt een rol in deze emancipatie. Hier kunnen culturele instellingen en media een belangrijke rol vervullen. Want behalve dat representatie velen kan helpen in de manier hoe zij zichzelf zien, draagt dit ook bij aan hoe minderheden door de samenleving worden bekeken. Representatie is een manier om te laten zien dat iedereen een plaats heeft in onze maatschappij.

Al zo lang de mensheid bestaat zijn er mensen die wij nu lhbti’ers zouden noemen, maar in de geschiedenisboeken was in het verleden weinig aandacht voor het bestaan en de bijdragen van deze mensen.

De Queer Geschiedenismaand is een manier om deze geschiedenis uit te lichten. Reflecteren op het gevecht voor gelijke rechten is een goede manier om de nieuwe generatie te inspireren en te motiveren om te staan voor een samenleving waarin iedereen gelijk is, zichzelf durft te zijn en respect verdient.

Een jaar na de succesvolle introductie in Nederland, in 2022, is besloten om de Queer Geschiedenismaand een maand later te laten plaatsvinden. Sindsdien vieren we ieder jaar in maart de lhbtiq-geschiedenis.