Paul Derrez, Face, 1994

Queer map in Rijksstudio van het Rijksmuseum

In juni 2017 was het Rijksmuseum aanwezig bij het boeiende symposium ‘The Art of Queering’ in de Reinwardt Academie. Het centrale thema was het belang van zichtbaarheid van queer-aspecten in erfgoedcollecties.

Naar aanleiding van de aangehaalde kwesties heeft junior conservator Niels van Maanen in de Rijksstudio, de online beeldbank van het Rijksmuseum, het album ‘Queering the Rijksmuseum’ aangelegd. Hoeveel objecten op het gebied van seksuele en genderdiversiteit bevonden zich eigenlijk in de collectie van het museum?

Deze verzameling is inmiddels uitgegroeid tot een nog steeds uitdijende lijst van meer dan 250 werken. Van eeuwenoude, ontroerende prenten van de god Apollo en zijn sterfelijke geliefden Hyacinthus en Cyparissus tot sensueel zoenende vrouwelijke personificaties van de deugden in een serie voortreffelijke gravures van Hendrick Goltzius.

Van weerzinwekkende 16e-eeuwse etsen van ‘sodomieten’ die op de brandstapel ter dood worden gebracht tot foto’s van ‘out and proud’ activisten die anno 1985 voor niemand aan de kant gaan op straat.

En natuurlijk ook een hele reeks beeltenissen van Hermaphroditus, het mythische intersekse icoon dat al eeuwenlang tot de verbeelding van kunstenaars spreekt.

De verzameling is een aanzet tot verder onderzoek naar de bestaande collectie, maar legt er tegelijkertijd natuurlijk ook de lacunes in bloot. Het Rijksmuseum is zich ervan bewust dat het blinde vlekken heeft (gehad) en wil bouwen aan een brede, inclusieve, meerstemmige collectie.

Iedereen met vragen, suggesties en opmerkingen wordt opgeroepen om ons te benaderen: N.van.Maanen@rijksmuseum.nl

Alle blogberichten