Queer schrijvers

Dit is een bijdrage van de OBA

Mounir Samuel ging in gesprek met Tofik Dibi en Simon(e) van Saarloos. Hij gaat onder andere in op de representatie van lhbtqi+-personen en thema’s in literatuur.

Bekijk het programma terug:

Hoe verhouden deze queer schrijvers zich tot de hetero- en cisnormatieve canon van literatuur? Tot in hoeverre beklemt of bevrijdt het gebrek aan representatie hun creatieve proces? Voelen zij een tweestrijd tussen het verantwoordelijkheidsgevoel om lhbtqi+-representatie te vergroten en een drang naar absolute creatieve vrijheid?

Het programma werd ingeleid door een columnvoordracht van Pim Lammers.

Alle blogberichten