Stedelijk Museum Amsterdam: permanente queerstory

Op het moment wordt er druk gekeken naar de vaste collectie van het Stedelijk. In de jaren 60-80 vond de tweede feministische golf plaats en je zou kunnen zeggen dat we op dit moment diezelfde tijd doormaken voor lhbtqia+-rechten, intersectionaliteit en non-binariteit.

In de hedendaagse vormgeving zie je dat dan ook veel terug. Helaas is deze beweging nog niet zodanig terug te zien in onze vaste collectie, maar er wordt hard aan gewerkt om dit te veranderen.

De eerste stap zie je in onze vaste collectieopstelling met een zaal over lichaam en gender. Queer Geschiedenismaand eindigt eind februari, maar de strijd gaat door. Collecties, waaronder die van het Stedelijk, moeten diverser worden om zo onder andere queerstory een permanente plek in onze geschiedenis te kunnen geven.

Kijk hier de vlog van Malcom Kratz, medewerker Onderwijs & Talentontwikkeling bij het Stedelijk, waarin hen stilstaat bij de queer geschiedenis van een aantal werken uit de vaste collectieopstelling Stedelijk BASE 2.

Alle blogberichten