Rondleiding

31 MAART / 15.30-17.00 uur

Queer Gaze Tour

– Amsterdam Museum / toegang: gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor het museum
Amstel 51
1018 DR Amsterdam

In deze rondleiding in dialoogvorm gaan we in gesprek over het rijke verleden en heden van de Amsterdamse lhbtiq+-gemeenschap. We delen verhalen van ongelijkheid, onrecht en onderdrukking én verhalen van trots, collectiviteit en activisme. Aan de hand van diverse kunstwerken en objecten doorlopen we de Amsterdamse lhbtiq-geschiedenis en reflecteren we op de collectie van het museum.

Welke verhalen van de Amsterdamse lhbtiq+-gemeenschap genieten veel of juist weinig zichtbaarheid? Waar staan we met betrekking tot het queeren van onze collectie? En welke verhalen, kunstwerken en objecten mogen er volgens jou niet in ontbreken? Op deze manier willen we samen met jou de collectie en de rondleiding verrijken.