Bijeenkomst

16 MAART / 10.30-12.00 uur

Verzamelen bij de koffie: Vervolging en verzet vanwege seksuele geaardheid

– Imagine IC / gratis, maar aanmelden verplicht
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Afbeelding: uit de tentoonstelling Queering Zuidoost (2016) door Imagine IC

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden mensen vanwege hun seksuele geaardheid door de nazi-Duitse bezetter vervolgd. Velen van hen- zoals bijvoorbeeld Jeff Last en Frieda Belinfante – zaten in het verzet en leverden op hun manier een bijdrage in het gevecht tegen de bezetter. Velen hebben de weg gelegd voor wie nu kunnen en mogen zijn. Nog steeds worden lhbtiq+’ers gediscrimineerd en vervolgd. Amsterdam Zuidoost stond lange tijd bekend als een veilige haven voor lhbtiq+.

Ken jij verhalen van lhbti+’ers die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet waren? Of voorbeelden van personen die meer recentelijk met vervolging en uitsluiting te maken hebben en verzet daartegen? En geldt Amsterdam Zuidoost nog steeds als een veilige woon- en leefplek? Ken jij daarvan voorbeelden? Kom en deel jouw ervaringen en herinneringen met elkaar.

Imagine IC organiseert een regelmatig koffiemoment voor ouderen uit de buurt. Met uw herinneringen breiden we ons buurtarchief uit.